← Översikt
för vänligt deltagande 
vid vår kära
Margit
Johanssons
bortgång och begravning,
samt gåvor till
Diabetesförbundet.
Kerstin med familj