← Översikt
till Er alla som på
olika sätt hedrat
minnet av vår älskade 
Niklas Persson
JOHANNA
Erika, Emanuel, Edvin