Vår kära
Magdalena
Dahlgren
Eriksson
* 22 juni 1946
har stilla insomnat 
i vårt hem 
† 8 augusti 2023
FRITZ
Josefin och Jens
Nils  Emil  Alfred
Sofia och Scott
Maja
Allting här på jorden
ska slockna en gång
ett hjärta, en blomma
en tanke, en sång
Men något ska födas
ur tystnadens grav
och kanske bli stjärnor
som minns vad du gav
Birger Franzén
Begravningsgudstjänst
äger rum fredagen 
den 15 september
kl.11.00 i
Uppenbarelsekyrkan,
Hägersten. 
Varmt välkomna till
efterföljande
minnesstund. 
Vänligen anmäl
deltagande till 
IGNIS/SNB 
tel. 08-643 01 50 alt. 
stockholmsnya@ignis.se 
senast den 7 september.
Minnesgudstjänst och
gravsättning kommer
att ske fredagen den 22
september kl.13.00 i
Södra Möckleby kyrka,
Öland.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10