← Översikt
till er alla som på olika
sätt hedrade minnet
av vår kära
Göta Carlsson
vid hennes bortgång 
och begravning.
Hans och Lena
med familjer