Vår älskade
Håkan Jonsson
* 29 april 1947
har stilla somnat in
Sandvik 
6 september 2023
LAILA
Släkt och många vänner
Med fyllda segel
i solnedgången
Min farkost glider till
fjärran land
Där väntar vilan,
där tonar sången
Där somnar vågen vid
vänlig strand
Begravningen äger rum
i Persnäs kyrka fredag
den 6 oktober kl. 13.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på
Njurfonden
bg. 900-3674,
Hjärt-Lungfonden
bg. 909-1927 
eller Persnäs
Hembygdsförening
bg. 5772-0146. Osa. till
Borgholms Begr. byrå
tel. 0485-10171
senast 3/10. 
www.klarahill.se/borgholm
Ett varmt tack till
personalen i
Hemsjukvården och
Hemtjänsten för god
vård och omsorg.