← Översikt
Vår Älskade 
Kerstin 
Hagberg 
* 28 oktober 1945  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
1 maj 2023 
BO 
Maria och Louice 
med familjer 
Vi viskar tyst de orden, 
Du var det käraste på 
jorden. 
 
Älskad och Saknad 
Begravningen äger rum i 
Ljungby kyrka, 
Ljungbyholm  
fredag 26 maj kl. 10.00 
Akten avslutas i kyrkan. 
Tänk gärna på 
Alzheimerfonden 
gåvotel. 020-301130 
Ett varmt tack till 
personalen för god vård 
och omsorg på 
Ingelstorpsvägen, avd. C 
. 
Se minnessidor.fonus.se