VÅRT VARMA
TACK
till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade
Kjell Thor
Staffan
Ronny
med familj