← Översikt
Min älskade Maka
Min kära Syster
Jeanette
Jonsson
* 13 september 1955
har lämnat oss i 
sorg och saknad.
Kalmar
den 6 april 2023
EMIL
 Hilda och Arne 
Jan
Släkt och vänner
Älskad  Saknad
Begravningen äger rum 
i Skogssalen fredag 5
maj klockan 11.00.
Efter akten inbjudes 
till minnesstund.
Svar om deltagande till
Bergs begravningsbyrå
telefon 0480-44 44 50
senast den 2 maj.
Istället för blommor
tänk gärna på
Neuroförbundet
plusgiro 90 10 07-5.