← Översikt
Vår älskade 
Fia Hessborg 
* 4 mars 1926  
har idag lämnat oss  
i stor sorg och saknad 
Färjestaden 
29 maj 2024 
Ulla-Pia och Stefan 
Tereza 
 
Mona 
Lise-Lott med familj 
Lars med familj 
Carola med familj 
 
Lotta 
övrig släkt och vänner 
 
Den dagen jag går för 
att ej vända åter 
Jag vill att ni  
minns mig  
precis som jag var 
 
Det blir bara värre  
mina kära om ni gråter 
För ingen kan ändra  
det öde vi har 
 
Den dagen ni står här 
och kanske mig saknar 
Jag vill att ni lever och  
livslusten har 
 
Mina älskade kära jag  
vill att ni vaknar 
och "lever" de dagar, 
den tid ni har kvar. 
 
Begravningen sker i 
kretsen av de närmaste 
 
Tack till personalen på 
Lindero och hemtjänsten 
för all hjälp