← Översikt
Vår älskade
Ivar Eneman
* 5 april 1939
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Enerum
21 juni 2024
MARIANNE
Leif och Caroline
Susanne och Dan
Christina och Johan
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Du har gjort ditt livsverk,
mödans dag är slut och
stilla sörjer gården.
Tysta sväva minnena på
vägarna du gått.
Det går en hymn från
markerna som stått 
dig nära. 
Det går ett tack 
från dina kära. 
Begravningen äger rum i 
Böda kyrka torsdag 18 juli
kl.13.00. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund på 
Café Skäftekärr Osa till
Borgholms Begr.byrå tel.
0485-10173 senast 12/7.
Tänk gärna på Hjärnfonden
gåvotel. 020-523 523 
eller Vårdstiftelsen 
bg. 5592-8105. 
www.klarahill.se/borgholm