← Översikt
Min innerligt 
älskade make 
Vår käre 
Bertil Järplid 
* 8 november 1930 
Brooklyn och Öland 
har efter ett rikt liv 
lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Uppsala 7 augusti 2023 
RUTH 
Peter och Marie 
Karin och Thomas 
Eva och Stefan 
Eva och Henrik 
Lars och Katrin 
Per och Caroline 
barnbarn 
barnbarnsbarn 
släkt och vänner 
Stilla Du somnade in 
ifrån världen 
Underbara minnen 
Du lämnade kvar. 
Begravningen äger rum i 
Helga Trefaldighets 
kyrka, Uppsala fredag 
8 september kl.11.00. 
Därefter inbjudes till 
minnesstund på 
Katedralkafeét. Anmäl 
deltagande på Bertils 
minnessida eller till 
Fonus tel 018-15 51 75 
senast 1 september. 
Se minnessidor.fonus.se