← Översikt
till Er alla som på
olika sätt hedrat
minnet efter vår käre
Jens Larsson
vid hans bortgång.
Tack för blommor,
besök och telefon-
samtal till våra hem.
Blommor, närvaro
samt minnesgåvor vid
begravningen.
KARIN
Joakim med familj