Vår käre
Sigge
Johansson
* 1 april 1930
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Borgholm 
26 augusti 2023
MARTA
Siri
Annelie
Anders
med familjer
Johan och Eva 
med familjer
Ögonen slutits, 
tiden var inne
Djup är vår sorg 
fastän ljust ditt minne
Kärlek och godhet 
lyste din stig
Tack käre Pappa, 
vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Algutsrums
kyrka torsdagen 14
september kl 13.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Istället för blommor
tänk på Ölands Motor-
klubb bg 623-6962.
Ljus klädsel.
klarahill.se/morbylanga
Ett varmt tack 
till personalen 
på Ekbacka 4.