Vår älskade 
Birgit 
Wahlberg 
* 7 juli 1934  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
16 augusti 2023 
Ann och Magnus 
Jan och Anette 
Eva och Kenth 
Barnbarn med familjer 
Sigge 
Begravningen äger rum i 
Södra kapellet, Kalmar 
fredag 8 september 
kl.13.00. Efter ceremonin 
inbjuds till minnesstund, 
anmälan via Fonus 
0480-101 08, senast 1/9. 
 
Varmt tack till 
hjärtavdelningen på 
Kalmar lasarett. 
Se minnessidor.fonus.se