Vår älskade
Gun
Almersson
* 15 juli 1939
har stilla insomnat
Silverdalen 
30 april 2023
Leif & Kristina
Fredrik & Lina
Elsa  Isak
Camilla & 
hunden Iszaelda
Syskonen 
med familjer
Så länge har Far 
stått och väntat 
på stranden
Ögonen lyser 
när Mor han ser
Han tar henne 
i handen
och saknaden är över
De har äntligen
återfått varandra
- Tack för tiden 
vi fått tillsammans.
Sov gott.
Vi kommer att 
sakna Dig.
Begravningen äger rum
inom familjen i Persnäs
kyrka på Öland, torsd.
den 15 juni. Tänk gärna
på Hjärnfonden 
gåvotel. 020-523 523. 
Hultsfreds Begr.byrå
klarahill.se/minnesrum