till er alla som har
deltagit vid begravning
och minnesstund samt
hedrat minnet av 
Stanley
Johansson
Tack även för gåvor
till ACT Svenska kyrkan
Släkt och vänner