← Översikt
till släkt och vänner
som på olika sätt
hedrat minnet av 
vår älskade 
Bernt Olsson
vid hans bortgång 
och begravning 
GERD
Berit, Inger, Mikael
med familjer