← Översikt
Ett varmt tack
till alla som på olika sätt
har hedrat vår käre
Wolfgang
Lohmann
vid hans bortgång.
Familjen