Vår kära 
Britt 
Håkansson 
* 10 juni 1921  
har lämnat oss 
27 mars 2023 
Janne, Pia 
med familjer 
Släkt och vänner 
Den kommer så stilla, 
din vilodag, 
Med frid och med 
helig ro. 
Begravningen äger rum i 
Heliga Korsets kyrka 
fredag den 19 maj  
kl 13:00. 
Efter akten, en vänlig 
inbjudan till 
minnesstund i Korsets 
församlingssal. 
Anmälan via 
minnessidan alt Fonus 
0480-101 08 senast 15/5. 
 
Tack till personalen på 
Vänskapens väg. 
Se minnessidor.fonus.se