← Översikt
Vår älskade
Siri Jönsson
* 3 juli 1926
har stilla somnat in 
och lämnat oss i stor
sorg och saknad
Karlskrona
 29 april 2023
SivBritt & Kaj
Lars & AnnaKarin
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnbarnsbarn
Släkt & Vänner
Ögonen slutits, 
tiden var inne
Djup är vår sorg
fastän
ljust ditt minne
Kärlek och godhet
 lyste din stig
Tack kära Mamma, 
vila i frid
Begravningen äger rum
i Wämö kapell 
måndagen
 den 22/5 kl. 10.30. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund på 
Café Konstifik.
Svar om deltagande till 
Törnkvist 
tel. 0455-842 00
eller via hemsidan
senast den 17/5.
Valfri klädsel
Tänk gärna på 
Läkare utan Gränser
Tänd ett ljus till minne
av Siri på tornkvists.se