Vår käre 
Lennart 
Lindström 
* 30 juli 1936  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
21 augusti 2023 
INGER 
Weine med familj 
Jan med familj 
I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var. 
Begravningen äger rum i 
Torslunda kyrka, 
Färjestaden 
fredag 15 september 
kl.13.00. 
En vänlig inbjudan till 
minnesstund med 
anmälan till Fonus, 
0485- 306 20, senast 8 
september. 
 
Tänk gärna på 
Alzheimerfonden 
gåvotel, 020-30 11 30