← Översikt
Vår käre bror
Åke
Danielsson
* 22 september 1937
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Mörbylånga
31 augusti 2023
Kerstin, Lisa
med familjer
I minnet du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser dig
precis som du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Mörbylånga
kyrka fredag 22 september 
kl.10.00.Efter akten en
vänlig inbjudan till 
Hembygdsgården.
Svar om deltagande
till minnesstunden meddelas
MörbylångaBegr.byrå
 tel. 0485-40467 senast 15/9.
Tänk gärna på Hjärnfonden
gåvotel.020-523523
klarahill.se/morbylanga
Ett varmt tack till
hemsjukvården och
hemtjänsten i Mörbylånga