← Översikt
Vår älskade
Birgitta
Johansson
* 30 oktober 1943
har lämnat oss i 
sorg och saknad
Östra Sörby 
 14 maj 2023
Joakim och Annika
Niklas
Maria och Svenne
Julia
Släkt och vänner
Tack för allt gott
som Du oss givit
Din rena kärlek
till oss envar
Här har så tomt
och öde blivit
Ditt goda minne
lever kvar
Begravningen äger rum
i Gärdslösa kyrka
fredag 9 juni kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till
minnestund. Tänk gärna
på Cancerfonden
tel. 010-199 10 10.
Anmälan om
deltagande meddelas
Borgholms Begr.byrå
tel. 0485-10173 senast 2/6.
 www.klarahill.se/borgholm