← Översikt
Vår kära
Siv Ringqvist
* 9 februari 1937
har stilla insomnat
Kalmar
 17 augusti 2023
Marie och Tommy
Christopher och Camilla
Martin och Evelina
Magnus och Ingela
Amanda och Eric
Charlie
Rasmus
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen äger rum
i Högby kyrka fredag 
22 september kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Tänk gärna på
Röda Korset, Kalmar
bg. 698-3969 eller
Astma och Allergiförbundet
tel. 08-506 28 200.
Gåvogivarnas namn samt
svar om deltagande
meddelas senast 18/9 till
Borgholms Begr.byrå
tel. 0485-10173. 
www.klarahill.se/borgholm
Ett stort tack till
personalen på
Vänskapensväg avd. J.