← Översikt
Vår älskade pappa,
morfar, farfar och svärfar
Rolf Johansson
* 28 februari 1931
har stilla insomnat
Borgholm 
25 maj 2024
Ulf och Katrin 
med familjer
Det är något bortom 
bergen, bortom blommorna
och sången, det är något
bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.
Hören - Något går och
viskar, går och lockar mig
och beder: Kom till 
oss, ty denna jorden är
icke riket ditt!
Dan Andersson
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Höggårdens
minnesfond bg. 646 2600.
Gåvogivarnas namn
meddelas till 
tel. 073-813 78 77. 
www.klarahill.se/borgholm