← Översikt
Vår älskade ängel
Carola
Karlsson
* 29 augusti 1940
har i stillhet somnat in
Gudesjö
 2 september 2023
Ingegerd, Christer
Christina och Hubert
Susanne
Zorro 
Din plåga har slocknat
det skedde i frid
trots att Du kämpat en
ojämn strid
Din låga har brunnit
trots hårda vindar
den värmde oss alla
som kunde den se
Kampen var hård men
Du vann dock till slut
ty allt det Du skänkt
oss kan aldrig dö ut
Begravningen äger rum
i Högby kyrka fredag
6 oktober kl.10.00.
 Efter akten inbjudes 
till minnesstund
i församlingshemmet
O.s.a senast 2/10 till
Borgholms begr.byrå
tel.0485-10173. 
Tänk gärna på
Operation Smile
gåvotel. 08-515 124 00.
 www.klarahill.se/borgholm
Tack till
Hemsjukvården och
Hemtjänsten, Löttorp