← Översikt
Vår käre 
Harry Ohls
* 31 mars 1958
har hastigt 
ryckts ifrån oss
Löt
 21 juni 2024
Mårten och Sofia 
Släkt och vänner
En sjöman 
älskar havets våg
Ceremonin äger rum 
i Lötgården fredag 
2 augusti kl.11.00. 
Osa. till Borgholms
begr.byrå tel. 0485-10173 
senast 26/7. Tänk gärna 
på Hjärnfonden gåvotel. 
020 - 523 523.
www.klarahill.se/borgholm