← Översikt
Vår kära
Mor, Svärmor,
Mormor, Farmor,
Gammelmormor
och Gammelfarmor
Maj Nilsson
* 10 maj 1930
har lämnat oss,
syster, övrig släkt
och vänner i stor
sorg och saknad
† Marielund 
12 maj 2023
Majvor och Börje
Jörgen
Barnbarn
Barnbarnsbarn
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen äger rum 
inom familjen. 
Tänk gärna på Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10.
www.klarahill.se/borgholm
Varmt tack till personalen
inom hemtjänsten, 
Soldalen och Ekbacka 
4 och 6 för god och 
omsorgsfull vård.