← Översikt
Vår älskade
Thomas Wiklund
* 22 december 1950
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Byxelkrok
17 juni 2024
ELISABETH
Susanne
Elin, Ebba 
Fredrik och Magnus
Släkt och vänner
Det kom en dag 
en stilla vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Ceremonin äger rum i 
S:t Olofs kapell onsdag
17 juli kl.11.00. 
Valfri klädsel.
Efter akten träffas vi
hemma i trädgården för att
minnas Thomas, osa till
Borgholms Begr.byrå tel.
0485-10173 senast 10/7. 
Tänk gärna på 
Hjärt - Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00
www.klarahill.se/borgholm