← Översikt
Vår älskade
Lennart Bohlin
* 7 februari 1946
Enerum
 24 april 2023
KERSTIN
AnnaKarin,
Johan, Emelie
Du finns alltid 
med oss
Ceremonin äger rum i
S:t Olofs kapell fredag
26 maj kl.13.00. Valfri
klädsel. Tänk gärna på
 S:t Olofs kapell bg.5016-7162 
eller Världens Barn 
bg.901-9506.
Gåvogivarnas namn 
samt anmälan om
deltagande meddelas
Borgholms Begr.byrå
tel. 0485-10173 senast 19/5.
www.klarahill.se/borgholm