Vår kära
Elin
Johansson
* 6 juli 1933
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Södra Möckleby
6 september 2023
Lars
Ingegerd och Åke
Stefan
med familjer
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Två ögon som lyst
äro slutna
Två flitiga händer
har lagt sig till ro 
och funnit den
eviga vilan
Vi tackar för allt
vad i livet Du skänkt 
För kärlek, omsorg och
allt vackert Du tänkt.
Begravningen äger rum
i Södra Möckleby kyrka
torsdagen den 5 oktober 
kl. 13.00. Akten avslutas 
i kyrkan. Tänk gärna 
på Demensfonden 
gåvotel. 08-6589926.
klarahill.se/morbylanga
Ett varmt tack 
till hemtjänsten
och avd. Stranden.