för all värme och
omtanke som 
visats i sorgen efter
Magnus Ståhls
bortgång.
Blommor, besök, brev,
telefonsamtal och
gåvor till fonder.
MARIEHELEN