← Översikt
Vår kära
Barbro Hansson
* 10 mars 1926
har efter ett långt och
strävsamt liv somnat in
Löttorp
 25 april 2023
Carina
Josefine, Fredrik
Birgitta och Jaime
Sebastian, Veronica
Själens frihet Du vunnit
i evighetens rum och tid
Du funnit salighetens frid
Begravningen äger rum
i stillhet i kretsen av de
 närmaste. Tänk gärna på
Vårdstiftelsen bg.5592-8105.
Gåvogivarnas 
namn meddelas 
Borgholms Begr.byrå
tel. 0485-10173.
 www.klarahill.se/borgholm
Tack till all personal
som hjälpt mamma
under dom sista åren.